Organisation og processer

Moderne virksomheder er digitaliserede, og IT-systemer og -infrastruktur er forudsætninger for forretningsmæssig succes. Uden IT - ingen virksomhed.

Westergaard bygger hverken IT-systemer eller -infrastruktur, men vi ved, hvordan man får mest ud af den IT man har:

  • Hvordan man udvikler og styrer sin IT-organisation
  • Hvordan man skaber arbejdsprocesser og værdistrømme
  • Hvordan man digitaliserer og automatiserer både arbejdsprocesser og værdistrømme

Det er Westergaards unikke kompetence, at vi både kan skabe processerne og digitalisere dem.
 

Westergaard gennemførelsesmodel


Arbejdsprocesser og værdistrømme

Vi har metoder og værktøjer til at kortlægge og optimere enhver arbejdsgang, og vi har koncepter og service management systemer, som kan digitalisere og automatisere arbejdsprocesserne.

Vi har standardiseret mange processer i vores procesbibliotek, Westergaard Process Library. Vi kalder dem for procespakker. Med en procespakke får man en nøglefærdig proces; en proces, der bygger på erfaring, og som kan fungere uden tilpasninger. Mange kunder starter med en procespakke, og med et minimum af tilpasning kommer de hurtigt i gang med procesdrevet IT.

Med vores proces plugin-koncept er vi gået skridtet videre. En proces plugin er en app, som man lægger på sit service management system. Men en proces plugin digitaliseres processen, og den bliver synlig i service management systemet. Systemet bliver processtyrende, og det kan guide medarbejderne igennem komplekse processer som f.eks. ændringsstyring og troubleshooting.

Når vi arbejder, tager vi ofte udgangspunkt i Westergaards Implementation Model®, som er vist herunder. Det er en projektmodel, der er skabt til service management-projekter, og den har bevist sin værdi på utallige projekter over en periode på mere end 15 år.

Arbejdet med processer og værdistrømme sker i modellens fase 4, mens digitaliseringen sker i fase 5.

Organisation, partnere og leverandører

En IT-organisation skal være i balance for at fungere, og der er mange balancer, der skal findes.

Organisationen skal kompetencemæssigt kunne afdække forretningssystemer, platform/infrastruktur og end points, og balancen mellem at have kompetencerne selv eller købe dem hos 3. part skal findes. Multisourcing bliver stadig mere udbredt, og hvordan styrer man en voksende population af partnere og leverandører?

En anden balance ligger i arbejdsfordelingen mellem first - og second linefunktionerne. Hvor meget skal kunne håndteres i fronten, tæt på kunden, og hvad skal sendes bagud til specialisterne? Og er det kompetence eller viden, der i givet fald føres frem til fronten?

Udvikler man selv sine forretningssystemer er det vigtigt at tage stilling til, hvordan man organiserer udviklingsarbejdet. Funktionsopdelt eller agile teams? Agile, SCRUM og DevOps er muligheder, og hvordan opnår man balancerede, autonome teams?

I en tid med fokus på værdiskabelse og en klar erkendelse af, at IT-organisationen er en serviceorganisation, ikke en fabrik, kommer service management - og service excellence kompetencer i fokus. Hvor dybt og hvor bredt i organisationen skal der investeres i disse kompetencer for at matche kundernes forventninger?

Westergaards konsulenter har arbejdet og fungeret i mange IT-organisationer, og de er erfarne og alsidige. Med afsæt i den praksis, der er i organisationen, og med en klar vision om fremtiden, kan de i en dialog med organisationens ledelse bygge en dynamisk, fleksibel og fremtidssikret organisation.

Arbejdet med organisation, partnere og leverandører sker i Westergaards Implementation Model® fase 2.


Kontakt

Ring venligst på 45 88 12 16
eller skriv til info@westergaard.dk
og hør, hvordan du tager styringen over din organisation. 

Læs mere her