Customer experience

IT-afdelingen er en servicefunktion. Den måles på kvaliteten af sine IT-services, men den måles også på kvaliteten af sin kundeservice. Hvor møder IT-afdelingen sine kunder, og hvordan oplever de den leverede service? Hvad er årsagerne til dårlig service, og hvordan fjerner man dem systematisk?

Westergaard er specialister i customer experience (CX). Vores metode bygger på en kortlægning af kunderejsen, og den måler servicekvaliteten i udvalgte touch points. Det bliver tydeligt, hvor problemerne befinder sig, og med struktureret troubleshooting findes både root causes og effektive forbedringstiltag.

Metoden faciliteres af Westergaards erfarne konsulenter, og på figuren herunder ser du, hvordan metodens faser arbejder sammen.

CX Manager aktiviteter

Figur: CX Manager aktiviteter

Læs mere her