Ris, ros og klager

Hos Westergaard ønsker vi til stadighed at yde den bedst mulige service. Har du ris eller ros, hører vi meget gerne fra dig.

Klager vedrørende eksamensforhold skal fremsendes senest 2 uger efter eksamensafholdelsen af den kandidat, som klagen vedrører. Klager vedrørende et eksamensresultat skal fremsendes senest 2 uger efter modtagelse af eksamensresultat. Husk, at klager skal fremsendes skriftligt pr. e-mail.

Kontakt os via e-mail på info@westergaard.dk eller telefonisk på 4588 1216

Behandling af klager kan tage op til 4 uger fra modtagelsesdatoen.

Appel

Ønsker du at appellere en klageafgørelse, skal det ske indenfor 30 dage efter afgørelsen. Appellen skal fremsendes skriftligt af den kandidat, som appelsagen vedrører.

Kontakt os via e-mail på info@westergaard.dk

Behandling af appellen kan tage op til 4 uger fra modtagelsesdatoen.