Bemærk, at fysiske klassekurser konverteres til onlineundervisning, hvis Corona-situationen kræver det. Har du tilmeldt dig et fysisk kursus hos os, kan du derfor regne med, at det ikke bliver aflyst med Corona-situationen som begrundelse.

EXIN SIAM™

Det primære formål med SIAM™ (Service Integration and Management) er at skabe en konsistent styring, sikring og ledelse af mange forskellige leverandører og services, hvad enten disse er eksterne eller interne. 

SIAM™ omfatter leverandørkoordinering, integration, samarbejde, interoperabilitet og leverancer. Dette skaber et miljø, hvor alle parter kender sine respektive roller og ansvar, hvor alle er bemyndiget til at levere, og hvor alle vil blive holdt ansvarlige for sine resultater.

Herunder en model, som illustrerer SIAM™ i rollen som det konsistente bindeled mellem organisationens forbrugere og dens leverandører.

Kurser indenfor SIAM;

Services indkøbes i stigende grad fra et netværk af forskellige leverandører, og i takt hermed vokser udfordringerne med at få det hele til at spille sammen. På dette kursus undervises du i sammenhængene i SIAM, og hvordan du bærer dig ad med at holde styr på services fra mange forskellige leverandører.

Kursus og dato

Få styr på services fra forskellige leverandører. Kurset henvender sig til dig, der ønsker en dybere forståelse af praksisserne i SIAM™ og hvordan disse kan anvendes til at iværksætte en SIAM-model, hvilke kompetencer der er nødvendige, hvordan man vælger den rette serviceintegrator, og hvor fokus bør ligge i den efterfølgende drift.

Kursus og dato

SIAM™ Total giver dig muligheden for på 5 dage at komme op på et højt operationelt niveau. Kurset kombinerer SIAM™ Foundation og SIAM™ Professional til ét forløb.

Kursus og dato