Bemærk, at fysiske klassekurser konverteres til onlineundervisning, hvis Corona-situationen kræver det. Har du tilmeldt dig et fysisk kursus hos os, kan du derfor regne med, at det ikke bliver aflyst med Corona-situationen som begrundelse.

DevOps

DevOps er en sammentrækning, der forener softwareudvikling (Dev) og IT Operations (Ops). DevOps består af en række agile principper og kompetencer, som muliggør hurtige idriftsættelser, og som skaber en kultur der bygger på løbende feedback og eksperimenter.

Et vigtigt princip er størst mulig automatisering af systemintegration, test, release og deployment. Målet er korte udviklingscykler, høj idriftsættelsesfrekvens og produkter, der løbende afstemmes med forretningens behov.

DevOps Fundamentals Dette kursus henvender sig til alle, som ønsker at blive et effektivt medlem af et DevOps-miljø

DevOps Fundamentals Blended Dette kursus henvender sig til alle, som ønsker at blive et effektivt medlem af et DevOps-miljø.

DevOps Fundamentals weekendkursus fører deltagerne igennem de bærende principper, koncepter og begreber i Agile DevOps, og alle 12 nøglekompetencer bliver dækket.

DevOps Leadership Kurset henvender sig til alle, der leder et DevOps-team, eller som ønsker at gennemføre et kulturelt skift mod DevOps-praksis. 

The Phoenix Project er et simulationsspil, som giver deltagerne mulighed for i praksis at afprøve den agile, teambaserede arbejdsform.

 
Læs mere om de enkelte kurser her

 

DevOps bygger på 6 centrale principper:

  1. Kundevendte handlinger
  2. Design og byg med slutproduktet for øje
  3. End-to-end ansvar
  4. Løbende forbedringer og eksperimentering
  5. Automatisering og fokus på flow
  6. Autonome teams med kompetencer til hele et produkts livscyklus

Du kan få 15% rabat ved samtidig tilmelding til to valgfrie DevOps-kurser